%2ko deskontua online erosketetan

Baldintzak

Orokorrak

INDUSTRIAS UGATU SL-k (aurrerantzean, UGATU) egin edo berretsi dituen eskaintza/kotizazio guztiei, eskaerak baieztatzeari, albaranei, fakturei eta, oro har, zerbitzu guztiei aplikatuko zaizkie jarraian ezarritako zehaztapenak eta baldintzak.

Gutxiengo eskaera

Eskaera bakoitzeko gutxieneko balioa, Espainiako merkatuaren barruan, 50 eurokoa izango da online dendaz bestelako bitartekoekin egindako eskaeretarako. Balio txikiagoko eskaerak onartuko dira, baldin eta online dendaren bidez egiten badira. 

Bi kasuetan, lerro bakoitzeko 8 euroko gutxienekoa, eskaera bat baino gehiago dagoenean.

Eskaintzak

UGATUren eskaintza guztiak inolako konpromisorik gabe egin eta aurkeztuko dira. Hurbilketatzat hartu beharko dira, merkataritza-harremana errazteko, eta inolako kontratu-betebeharrik gabe. Betebehar hori sortuko da UGATUk eskaera berresten duenean, ez lehenago. Gainera, aurkeztutako produktu-zehaztapen gehienak DIN/ISO/EN edo UNE arauetan oinarrituko dira, eta ahalik eta zehaztasun handiena eskainiko da arau horiek ez daudenean.

Eskaintzen prezioek 10 eguneko balioa izango dute, SALMENTA IZAN EZIK edo produkzioan erabilitako LEHENGAIEN kostuan bat-bateko aldaketak (>% 5) izan ezean.

Prezioak

Adierazitako prezioak beti dira EX WORKS (EXW, Incoterms 2010).

Espainian, merkantzia penintsulako lurraldean ordaindutako garraio-zerbitzuetara bidaliko da, merkantziaren balioa 700 €-tik gorakoa bada (DDP, Incoterms 2010), eta bidalketa Kanariar uharteetara, Ceutara eta Melillara edo Balear Uharteetara egin behar bada (DAP, Incoterms 2010, aduana-bulegoko gastuak eta Kanarietako zergak salbuetsita), 1.500 €-tik gorakoa bada.

Prezioak produktu-unitate bakoitzeko aurkezten dira. Ordainketa eurotan egin beharko da, salbu eta bi alderdiek kontrakoa adosten badute.

Ordainketa era

La primera operación entre el cliente y UGATU será abonada de forma previa al envío de la mercancía. Para el resto de las operaciones, se acordará con UGATU una forma de pago, que se basará en la opinión de crédito de un Aseguradora Oficial de Riesgos independiente. 

En caso de incumplimiento del pago, se cargará un interés del 1.5% por mes vencido al importe devengado. Además, se cargará 50 euros por cada recordatorio de pago. En ambos casos, los cargos se ejecutarán a la vista.

Nos reservamos el derecho a ajustar los precios sin previo aviso debido a las variaciones en las tasas de cambio de moneda u otros cambios del mercado. Nuestras listas de precios y ofertas sólo son vinculantes dentro de las condiciones aquí especificadas.

Entregatzeko datak, produktuen atzerapenak eta entregatu beharreko kopuruak

Eskainitako eta onartutako entrega-datak eta entregatu beharreko kopuruak ahal den neurrian errespetatuko dira. Eskaera baieztatzeko unean nagusi den materialaren erabilgarritasunarekin bat etorri behar dute. Gure hornitzaileek eskaera behin betiko onartu beharko dute.

     1) Entrega-epea = irteera-data, kontratua formalizatu den unetik aurrera kalkulatuko da, baita eskaintzaren unean ordaindu beharreko ordainketak egin edo ziurtatu diren unetik eta puntu tekniko garrantzitsuenak argitu diren unetik aurrera ere.

Adierazitako entrega-datak gutxi gorabeherakoak izango dira, eta ez lotesleak, eta behar bezala luzatu ahal izango dira honako kasu hauetan:

     - Hornitzaileak edo hirugarren batek (bereziki, gure azpikontratistek) entrega edo zerbitzua ezarritako epetik kanpo ematen badute.
     - Gu, hornitzailea edo hirugarren bat (bereziki, gure azpikontratistak) gure kontroletik kanpo dauden oztopo edo zirkunstantzia aurreikusezinen mende gaude (bereziki, baina horretara mugatu gabe, ezinbesteko arrazoiak, gerrak, nazioarteko gatazkak, istiluak, oinarrizko produkturik eza, hornidura elektrikoa etetea, epidemiak, grebak, etab.).

     2) Entregatu beharreko kantitateak % +-5 izan daitezke (estutxe bakoitzeko gutxieneko kopuruaren baldintzari gehitu beharrekoa) material estandarren kasuan, eta % +-10 bezeroaren betekizun berezien arabera egindako entregen kasuan. Uko egiten diogu edozein motatako erantzukizunari, eskatutako produktu-kopurua baino produktu gutxiago entregatzeagatik edo berandu entregatzeagatik sortutako kalte eta galerengatik.

Itzulketak

Bezeroak berehala jakinarazi beharko ditu akatsak, edo, gehienez ere, produktuak jaso eta zortzi eguneko epean. Eta behar bezala kudeatzeko, ezinbestekoa izango da gure lote-zenbakia, gure kutxetan agertzen dena, eta/edo gure kutxen etiketaren argazkia.

Gure berme guztiak eta bezeroaren kexak legez ezarritako mugatze-aldien mende egongo dira. Kexak eta erreklamazioak idatziz egin behar dira beti. Kexa edo erreklamazioa jasotakoan, UGATUk eskubidea izango du kexaren edo erreklamazioaren xede den akatsa edo kaltea aztertzeko. Azterketa hori gure langileetako batek edo gure aukerako aditu independente batek egingo du.

Bezeroak produktuaren kalitateari eta kantitateari eta abarri buruz egiten dituen kexek ez diote bezeroari eskaera ezeztatzeko eskubidea eman behar.

Kasu bakoitzean idatziz itundutako baldintzetan baino ez da onartuko itzulketa.

Ezeztapenak

Beste alderdiak kontratua bertan behera utzi nahi badu, hitzartutako guztizko prezioaren % 20 kobratzeko eskubidea izango du UGATUk, gutxienez 25€ lerro bakoitzeko. Baina UGATUk beretzat gordetzen du konpentsazio osoa erreklamatzeko eskubidea, itzuli beharreko materiala ohiko kontsumorako ez bada edo bezeroak bereziki eskatuta ekarri bada (banaketa epea stock-a ez bada). UGATU ez da inoiz behartuta egongo ezeztapen bat onartzera.

UGATUk beretzat gordetzen du bidalketa-konpromisoak baliogabetzeko eskubidea, baldin eta bezeroak benetakoa ez den beste finantza-egoera bat duela adierazten badu, edo bezeroaren finantza-egoerari kontrako efektu esanguratsu batek eragiten badio. 

Bermea, erantzukizunari uko egitea

Produktuaren kalitateak produktuaren banakako estandarren, DIN/ISO/EN edo UNE estandarren eta entregatzeko termino teknikoen arabera soilik bermatzen ditugu, eta eskaera-dokumentuen arabera bezeroentzat bereziki diseinatutako produktuei dagokienez.

Idatziz eta bi alderdiek sinatutako akordio bidez kontrakoa adierazi ezean, DIN 267aren 5. zatiaren araberako onarpen-plana aplikatuko da lotura-elementu mekanikoetarako.

     ·         Kalitate sistema


UGATU TÜV Rheinlandek ziurtatu zuen, ISO9001 arauarekin, 2005. urtean lehen aldiz, eta ordutik hona urtero berritu du ziurtagiri hori.
Ezarritakoa betez, kalitatearen barne-kontrolak egiten zaizkie UGATUren produktu eta zerbitzuei, eta ziurtagiriak ematen dira (produktuaren adostasuneko 2.1 ziurtagiria, 3.1 ziurtagiria, etab.), bezeroek behar besteko aurrerapenarekin eskatzen badituzte. Horretarako, gure laborategian eta AZTERLAN bezalako ospe handiko kanpoko laborategietan eskuragarri dauden ekipoak erabiltzen dira.
Helburu berarekin, gure hornitzaileen eta azpikontratisten jarraipena eta ebaluazioa egingo da.


     ·         Hornitzaileen/hartzekodunen homologazioa:


ISO 9001:2015 araudi berriaren baldintzak betez, eta, zehazkiago, hornitzaileei eta azpikontratistei horien inguruan egiten den jarraipenari eta ebaluazioari buruzko informazioa emateko betebeharra betez, honako hau jakinarazten dizuegu:

UGATUren hornitzaile gisa homologatua izateko, urrats hauek jarraitzen dira:
     1.-Kalitate Sistema ezarri aurretik erabiltzen diren hornitzaileak historikotzat jotzen dira.
     2.-Gainerakoek kalitate-ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte, edo, bestela produktu-laginak bidali beharko dizkigute zehaztapen teknikoak, planoak edo arau aplikagarriak betetzen dituztela ziurtatzeko.
Hornitzaileen hasierako onarpena urtero berrikusten eta eguneratzen da. Berrebaluazio hori honako hauetan oinarritzen da: hautemandako desadostasunen analisian, hornitzaileari egindako itzulketetan, entrega-epeen betetzean eta emandako horniduraren edo zerbitzuaren kalitatean.

Tituluaren erreserba

Entregatutako ondasun guztiek UGATUren jabetzakoak izaten jarraituko dute, harik eta beste alderdiak bere betebehar guztiak bete dituen arte, egindako eta egin beharreko entregen ondorioz, edozein konpromiso ez betetzearen ondoriozko betebeharrak barne. Beste alderdiak eskubidea izango du entregatutako ondasunak erabiltzeko edo saltzeko, bere merkataritza-eragiketa arruntetan eta bere helburuaren arabera bakarrik. Jabetza beste alderdiari transferitu arte, beste alderdiak ez du eskubiderik izango emandako ondasunekiko inolako eskubiderik sortzeko, ezta ondasunak hirugarren bati emateko ere, ezein tituluren pean. Entregatutako ondasunak prozesatu, aldatu edo nahastu behar badira, UGATUk berehala eskuratuko du ondasunaren edo ondasunen gaineko jabekidetza-eskubidea, entregatutako ondasunen balioaren adinako zenbatekoan.

Jabetza industrialaren eskubideak

UGATUk jabetza industrialeko eta/edo intelektualeko eskubide guztiak gordeko ditu, salerosketa-prozesuan sortutako marrazkiei, modeloei, markei, egile-eskubideei, produktuen zehaztapenei, diseinuei, softwareari eta abarri dagozkienak.

Erantzukizuna

Todos los bienes y servicios serán entregados por UGATU en la medida de sus posibilidades, aunque UGATU solo aceptará responsabilidad por pérdidas o daños directos que sean el resultado de negligencia grave o intención de su parte. 
A la recepción de mercancía dañada en el transporte UGATU solicitará al receptor que realice la reclamación pertinente al transporte en su recepción y el correspondiente reporte a UGATU debidamente detallado acompañado, a poder ser, de foto referida a lo acontecido. 
Las pérdidas o daños indirectos, el lucro cesante, la pérdida de fondo de comercio y las pérdidas o daños a terceros nunca serán indemnizables. 
Todas las reclamaciones de indemnización caducan por prescripción al vencimiento de un plazo de doce meses a partir de la fecha de la notificación. 

Ez-betetzea eta desegitea

Beste alderdiak ez badu garaiz betetzen kontratu-betebeharren bat, edo likidatu bada, hil bada edo moratoria judiziala, zorren ordainketa geroratzea eskatu badu, edo likidazioa edo porrota eskatu edo aurkeztu badu, edo aktiboak enbargatuta badaude, beste alderdiak UGATUri zor dizkion zenbateko guztiak berehala galdatuko zaizkio osorik, eta UGATUk eskubidea izango du erabaki guztiak desegiteko ez-betetzearen jakinarazpena edo esku-hartze judiziala egin beharrik gabe, entrega gehigarriak eteteko eta/edo kobratu beharreko kontu guztien ordainketa osoa erreklamatzeko, hargatik eragotzi gabe kapital-galera eta bestelako galera guztiengatik konpentsazio osoa jasotzeko eskubidea.

Atxikipena

Beste aldeak ez baditu bere betebeharrak betetzen edo ez badu segurtasun egokia ematen, UGATUk eskubidea izango du bere zaintzapean eta kontrolpean dituen ondasun guztiak beste alderdiaren izenean atxikitzeko.

Internet eta katalogo elektronikoen bidezko eskaeretarako termino eta baldintza espezifikoak

 Edozein bezero Interneteko erosle gisa www.ugatu.com helbidean erregistratzean, erosleak Termino eta Baldintza Orokor hauek ere bete beharko ditu. Produktuak Interneten eta katalogo elektronikoetan aurkeztea hurbilketatzat hartu beharko da, merkataritza-harremana errazteko, eta ez da inolako kontratu-betebeharrik izango. Betebehar hori eskaera berresten denean sortuko da, ez lehenago. Posta elektronikoz bidal daiteke, automatikoki edo eskuz. Gure Interneteko dendak katalogo elektronikoetan eta merkatu elektronikoetan ezarritako entrega-epe oro jarraibide orokorrak dira, eta ez dira lotesleak izango guretzat.

Konfidentzialtasuna

Kontratuko bazkide bakoitzak merkataritza-harremanaren barruan jasotako dokumentuak eta ezagutzak (laginak, ereduak eta datuak barne) erabiliko ditu soilik elkarren helburuak lortzeko, eta hirugarrenen aurrean konfidentzialtasunari eutsiko dio, dokumentuak propioak balira bezala, beste kontratu-bazkideak konfidentzialtzat jotzen baditu edo ez zabaltzeko interes argia badu.

Betebehar hori dokumentuen edo ezagutzen hasierako harreratik hasten da eta harreman komertziala amaitu eta 36 hilabetera amaitzen da. Betebehar hori ez zaie aplikatzen eskuarki ezagunak diren dokumentu eta ezagutzei edo jasotzean alderdi kontratatzaileak ezagutzen bazituen.

Legez kanpoko erabilera edo erabilera debekatua

Como una condición al uso por su parte del sitio Web UGATU, el cliente garantiza a UGATU que no utilizará el sitio Web Ugatu para propósitos ilegales o prohibidos por estos términos, condiciones y avisos. El cliente no puede usar el sitio Web Ugatu de tal manera que pudiera dañar, deshabilitar, sobrecargar o deteriorar el sitio Web Ugatu o interferir con el uso y provecho del sitio Web Ugatu por terceras partes. No puede obtener ni intentar obtener ningún material o información a través de ningún medio que no esté intencionalmente disponible o proporcionado a través del sitio web de Ugatu. 

Amaiera/sarbidea mugatzea

UGATUk eskubidea beretzat gordetzen du, bere irizpide esklusiborako, UGATU webgunerako sarbidea ezeztatzeko eskubidea eta erlazionatutako zerbitzuetarako, aldez aurretik abisatu gabe.