943 76 98 23

Astelehena-Osteguna: 8,00h-13,00h./15,00h-18,00h.
Ostirala: 7,00h-14,00h.
Harremanak

BALDINTZAK

Prezioak eta ordaintzeko moduak

 • Adierazitako prezioak beti EX WORKS izango dira (EXW, Incoterms 2010), salgai nazionala entregatzeko (penintsulan) betiere 700 euroko balio garbia gainditzen ez bada; izan ere, balio hori gainditzen bada, lurreko garraioa helmugaraino ordaindu beharko da (penintsulan) (DDP, Incoterms 2000). Kanariar irlak, Ceuta eta Melillara aldiz 1500€ izango da gutxiengo eskaera.
 • Prezio garbien zerrenda aplikagarrian (+ BEZa) adierazitako monetan izango dira prezioak. Ordainketa moneta berdinean egin beharko da, betiere alderdiek besterik erabakitzen ez badute, eta gure prezioak unitateari dagozkio. Merkatu espainolaren barruko gutxieneko fakturazio-balioa 25 euro izango da. Beti hornituko da estutxeko bilgarri osoa.
 • Bezero bakoitzarekin egindako hitzarmen partikularren arabera egin beharko da ordainketa. Ordainketa betetzen ez bada, % 1,5eko interesa aplikatuko da amaitutako hilabete bakoitzeko. Horrez gain, 50 euro kargatuko dira ordainketa-gogoragarri bakoitzeko. Bi karguak ikusitakoan amaituko dira.
 • Moneta-trukeko tasetan egiten diren aldaketen edo merkatuko bestelako aldaketen ondorioz prezioak aurretik abisatu gabe doitzeko eskubidea izango dugu. Gure prezio eta eskaintza-zerrendak lotesleak dira modu berezian adierazitako dagokion baldintzetan bakarrik.

Produktuen entrega-datak eta atzerapenak

Eskainitako eta onartutako entrega-datak errespetatu egin behar dira ahal den neurrian. Eskaria baieztatzen den unean nagusitzen den material-disponibilitatearekin bat etorri behar dira. Gure hornitzaileek eskaria behin betiko onartzearen mende egon behar dute.

 • Entregatzeko epea kontratua formalizatzen den unetik aurrera, eskaintzaren unean ordaindu beharreko ordainketak egin edo ziurtatu ondoren, eta puntu tekniko garrantzitsuenak argitu direnetik aurrera kalkulatu behar da.
 • Adierazten diren entrega-datak gutxi gorabeherakoak izango dira, eta ez lotesleak, eta behar bezala luzatu ahal izango dira honako kasu hauetan:
  • Hitzartutako epean, kontratua betetzeko beharrezko informazio guztia jasotzen ez badugu, edo informazio hori ondoren aldatu egin bada.
  • Bezeroak edo hirugarren pertsonek (zehazki, gure azpikontratistek) entrega bat egiten badute edo zerbitzu bat ematen badute ezarritako epetik kanpo.
  • Gu, bezeroa edo hirugarren bat (zehazki, gure azpikontratistak) gure kontroletik kanpo dauden oztopoen edo aurretik jakin ezin diren gorabeheren mende bagaude (bereziki, baina horretarako mugatu gabe, ezinbesteko arrazoiak, gerrak, nazioarteko gatazkak, liskarrak, oinarrizko produktuen gabezia, hornidura elektrikoa etetea, epidemiak, grebak, etab.).
 • Entregan izandako atzerapenak edo eskatutakoa baino produktu kantitate txikiagoa entregatzeagatik eragindako kalte-ordainen gaineko edozein erantzukizuni uko egiten diogu.
 • Bezeroaren baldintza berezien arabera egindako entregen kasuan, onargarritzat hartuko da entrega bere % 10eko soberarekin edo faltarekin egitea.

Itzultzeak eta ezerezteak

 • Gure berme guztiek barnean hartzen dute bezeroek entregarekin hornitutako produktuak ikuskatzeko aukera izatea, legeekin bat etorriz.
 • Bezeroak edozein akatsen berri eman beharko du berehala edo, gehienez, zortzi eguneko epean, produktuak jasotzen direnetik zenbatuta. Gure berme guztiak eta bezeroen kexak Legean ezarritako mugatze-epeen eraginpean egongo dira. Kexa eta erreklamazio guztiak idazki bidez egin beharko dira. Kexa edo erreklamazioa jasotzean, eskubidea izango dugu kexaren edo erreklamazioaren xede akatsak edo kaltea aztertzeko, eta azterketa hori gure enplegatu batek edo guk hautatutako aditu batek egingo du.
 • Kasu bakoitzean idazki bidez itundutako baldintzetan bakarrik onartuko da itzultzea.
 • Bezeroak eskariak ezerezteko, gure esanbidezko onespena beharko du idazki bidez, eta eragindako gastuei, soldatei eta materialari dagokien zenbatekoa ordaindu beharko digu.
 • Bezeroak produktuaren kalitateari eta kantitateari, nahiz beste edozein alderdiri buruz dituen kexek ez diote eskubidea eman behar bezeroari eskaera ezerezteko.
 • Bidaltzeko konpromisoa bertan behera uzteko eskubidea izango dugu, bezeroak egoera errealaren desberdina den finantza-egoera bat duela baieztatzen badu, edo bezeroaren finantza-egoerak kalte esanguratsu bat pairatzen badu.

Bermea, erantzukizunari uko egitea

 • Produktuaren kalitateak bermatzen ditugu soilik produktu-estandar indibidualen arabera (DIN, ISO, EN) eta dagokion entrega-termino teknikoen arabera, eskaeraren dokumentuen arabera bezeroentzat espezifikoki diseinatutako produktuei dagokienez, entregatutako produktuak espezifikatuta.
 • Bi alderdiek sinatutako idazki bidezko akordio bidez kontrakoa adierazten ez bada, onarpen-plana aplikatuko da ISO 3269 arauaren arabera –“Finkapen-elementuentzako onarpen-ikuskapena”– produktu estandarrei dagokienez, baita Bezeroarentzat espezifikoki diseinatutako produktuen kasuan ere.
 • Gure produktu-estandar berberak eta berme-baldintza berberen araberako entregak betetzen dituzten azpihornitzaileen aldaketak ez du inolako aldaketarik eragin behar hornitutako produktuan.